Roswitha Thieme, *1944
MALEREI/GRAFIK
·····························································································································································